Stille week

In de Dorpskerk

In de Stille Week, dit jaar van maandag 3 tot zaterdag 8 april, volgen we het lijden en sterven van onze Heiland in dagelijkse vieringen ’s avonds in de Dorpskerk. Dat doen we dit jaar in de voetsporen van Johannes. Deze evangelist laat ons het contrast zien tussen donker en licht, tussen goed en kwaad, tussen de weg van God en de weg van de wereld. Dat wordt zichtbaar in de gang die Hij maakt naar het kruis. Steeds duidelijker wordt dat Hij het Licht is dat ons wil beschermen tegen het donker.

De avonddienst van Goede Vrijdag is, net als de eerdere jaren, in het ritme van de vieringen opgenomen. Dat betekent binnenkomen in stilte, en in de liturgie komen veel onderdelen van de vieringen terug. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden bediend.

We zien uit naar een goede tijd met elkaar.