Stille week – Dorpskerk

In de Stille Week volgen we het lijden en sterven van onze Heiland in dagelijkse vieringen in de Dorpskerk.
Dat doen we dit jaar aan de hand van het Markusevangelie. Vlak voor de teksten over de laatste dagen van Jezus beschrijft Markus een profetie. Jezus profeteert over de verwoesting van Jeruzalem, de grote verdrukking en de wederkomst. Dit kleurt het lijdensevangelie in Markus. Daarom zullen we in het bijzonder stilstaan bij de elementen uit het lijden die we terugzien in profetieën. Het spreekt over de waakzaamheid waartoe we opgeroepen worden. Tegelijkertijd mogen we ook rust vinden in het feit dat de strijd gestreden is.
Een uitdagend spanningsveld…
De avonddienst van Goede Vrijdag is weer in het ritme van de vieringen opgenomen. Dat betekent binnenkomen in stilte en in de liturgie komen veel onderdelen van de vieringen terug. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden bediend.

Van harte welkom op maandag 25 t/m zaterdag 30 maart, 19.30 uur. We zien uit naar een goede tijd met elkaar!