Taakgroep Toerusting

Uitgangspunt: De gemeente geeft onder leiding van de kerkenraad in vorming en oerusting, catechese en jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn.

De taakgroep Vorming en Toerusting richt zich op toerustende activiteiten waardoor gemeenteleden samen het lichaam van Christus kunnen vormen. Samen zijn wij kerk voor de mensen om ons heen maar ook als individu op de plek waar wij gesteld zijn. Anders gezegd: de taakgroep ontwikkelt activiteiten waardoor onze wijkgemeente haar missionaire roeping in de praktijk kan brengen. Het gaat om de catechese, belijdeniscatechese, de gebedsgroep, de Bijbelstudie groepen, groeigroepen. Maar ook reageren op signalen uit het pastoraat in de vorm van toerusting bijvoorbeeld door trainingen.

Werkgroepen

Catechese (kind)
Catechese (kind)
Bijbelstudie groepen
Bijbelstudie groepen
Focus (20+)
Focus (20+)
Gemeente Groei Groepen
Gemeente Groei Groepen
Vrouwenkring Naomi
Gemeente-avond

verdere info volgt

Gebedsgroep
Gebedsgroep
Stay In Training
(Belijdenis)catechese