Taakgroep Pastorale zorg

Uitgangspunt: De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen van herderlijke zorg.

De taakgroep Pastorale zorg is er om gemeenteleden nabij te zijn die vreugdevolle of verdrietige en daarmee pijnlijke perioden doormaken. Het betreft gebeurtenissen in het leven van een gemeentelid die een grote impact hebben, zoals de geboorte van een kind, ziekte, overlijden van een dierbare, ontslag, eenzaamheid enz.

De levensfase waar gemeenteleden zich in bevinden bepalen veelal de mate en inhoud van pastorale zorg. Dat maakt dat deze taakgroep heeft twee doelgroepen kent t.w.

  1. Pastorale zorg gezin
  2. Pastorale zorg ouderen en kwetsbaren

1.     Pastorale zorg gezin
Tussen de twee secties is geen scherpe afscheidingsgrens te plaatsen, maar onder de groep pastorale zorg gezin vallen gezinnen met opgroeiende kinderen.  Maar ook echtparen zonder kinderen behoren tot deze sectie.

2.    Pastorale zorg ouderen en kwetsbaren
Tot deze doelgroep behoren in principe gemeenteleden vanaf 60 jaar waaronder kwetsbare mensen zoals chronisch zieken en gehandicapten.

De werkvormen van pastoraat zijn onder andere het crisispastoraat (predikant en kerkelijk werker), bezoeken door de pastorale werkgroep, huisbezoek, groothuisbezoek en bijeenkomsten zoals voor alleenstaanden. Werkgroepen die nu actief zijn op het werkterrein van pastorale zorg zoals de werkgroep pastorale zorg, de HVD en  sectieouderlingen worden onderdeel van de taakgroep pastorale zorg, werkgroep Pastorale zorg.

Werkgroep

Alleengaanden