Diaconie

Zorg voor wie arm en kwetsbaar is.
De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

Het beheer en beleid van diaconale zaken vindt centraal plaats. Het College van Diakenen wordt gevormd door de diakenen van de beide wijkkerkenraden, vanuit iedere wijk 7 (zie Diakenen Ontmoetingskerk & Diakenen Dorpskerk)

Contactgegevens

Voorzitter Lex van Rijn
Secretaris Ronald van der Horst
Penningmeester William Fraanje

Ondersteuningscommissie (zie blok hieronder)

ondersteuningscommissie@hervormdkatwijkrijn.nl

Lees meer 

Algemeen

Welke taken hebben Diakenen?

Actuele mededelingen

nieuws vanuit o.a. het kerkblad

ANBI

Organisaties en regelingen die u kunnen helpen

(Project-)Collectes
(Project-)Collectes
Betalingsgegevens Diaconie

 

Bankrekeningnummer:
NL59 RABO 0336 846 819
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk a/d Rijn

Ondersteunings-commissie

Sociale en/of financiële steun

Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)