Zending

In de Bijbel is het Jezus zelf die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de christelijke gemeente als geheel. Als Hervormde Gemeente willen wij aan deze oproep gehoor geven door het wereldwijde zendingswerk te steunen. Tegelijkertijd belijden wij in ons eigen dorp dat geloof in Jezus Christus waardevol en nodig is. Daarnaast willen wij individuele gemeenteleden stimuleren tot betrokkenheid bij zending en evangelisatie en hen helpen bij het getuigen in de eigen omgeving.

Contactgegevens

Lia van Rijn

Lees meer 

Algemeen

Welke taken heeft de Zendingscommissie?

Zendingsbussen
Actuele mededelingen

nieuws vanuit o.a. het kerkblad

Samenwerkende organisaties