Taakgroep Media

UitgangspuntDe gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld

De taakgroep media richt zich op alle vormen van media waarop de Ontmoetingskerk actief is.

Het gaat om de beamerdienst, de videostreaming, website, Facebook, een te ontwikkelen nieuwsbrief voor gemeenteleden en het kerkblad. De taakgroep adviseert de kerkenraad m.b.t. mediabeleid, te gebruiken apparatuur, aanschaf van licenties enz. 

Nieuwsbrief

per email; hier aanmelden

Kerkblad

papier en/of digitaal