Ontmoetingskerk

Als hervormde gemeente van de Ontmoetingskerk in Katwijk aan den Rijn willen we een Bijbelgetrouwe gemeente zijn, die van harte luistert naar heel de Schrift.

Wij belijden ons geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en zo haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze gemeente heeft een confessioneel karakter.

Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving die er ook in onze gemeente is, zoeken we naar de eenheid die er is in Christus; dit alles vanuit een diep verlangen naar groei in werfkracht van de gemeente in getuigenis en dienst.

Wij geloven een gemeente te zijn die leeft uit de genade van God en zoekt te blijven in de liefde van Jezus Christus.. Een gemeente die zich verdiept in Gods Woord en in de kracht van de Heilige Geest wil groeien. Door geloof, gebed, gemeenschap, getuigenis en dienstbetoon. Dit alles tot eer van God.

Vanuit de kern, de prediking van de verzoening wil de gemeente open, gastvrij en wervend zijn. Zij wil een gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, man en vrouw, zich welkom, opgenomen en gekend weet.

Als gemeente staan en leven we in een bepaalde context. We willen ons daarom ook verstaan met de tijd waarin wij leven. Dat betekent dat we zoeken naar vormen van gemeente-zijn die mensen met elkaar verbindt.

Lees meer

ds. E.J. de Groot
ds. E.J. de Groot

Predikant

Vrij op zaterdag
Contact

dhr. M. van der Linden
dhr. M. van der Linden

Kerkelijk werker

Kerkenraad & Moderamen
Nieuws

van beide wijken

Agenda

van beide wijken