Taakgroep Jong

Uitgangspunt: De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jeugd waar deze wordt gevormd en onderwezen, met name in huis en school, en zoekt het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.

Alle bestaande activiteiten voor de jeugd van 0-23 jaar worden hier ondergebracht.

Werkgroepen

Start weekend
In De Rooie Draad

7 t/m 10 jaar

Jeugdclub 'De Treffers'

12 t/m 14 jaar

& ‘De Treffers’ – Next Level

15 t/m 17 jaar

Clubavond
DOK - Zomerkamp

8 t/m 12 jaar