Taakgroep Beheer

Uitgangspunt: De andere diensten omvatten in de orde van de kerk als zodanig aan te duiden bedieningen en functies, die in samenwerking met de ambtsdragers worden uitgeoefend tot vervulling van de roeping van kerk en gemeente.

Het beheer van gebouwen, het vormgeven aan de functie werkgever, het financieel beheer enz. van onze wijkgemeente is onder gebracht bij het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Katwijk aan der Rijn. De kerkrentmeesters van wijk 2 hebben zitting in het College.

De taakgroep Beheer richt zich op het dagelijks beheer zoals de schoonmaak van het gebouw, de inrichting en aankleding van de kerkzaal en overige zalen en het schoonhouden van het buitenterrein.

Werkgroepen

Verjaardagsfonds
Kerkschoonmaak
Kerkauto