Taakgroep Erediensten

Uitgangspunt:  De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld blijft hierbij uiteraard dat alles ter ere van Hem is.

Om een herkenbare ‘Ontmoetingskerk- stijl’ te creëren heeft de taakgroep Eredienst als taak de verschillende diensten die er zijn onderling te verbinden onder andere door de aankleding en inrichting van de eredienst, echter de voorganger blijft verantwoordelijk voor de invulling van de Liturgie.

De taakgroep richt zich op de gehele gemeente. Daarom maken de leden van de commissie Gezinsdienst, Tienerdienst, Jeugddienst, gedenkdienst, kinderkerk en oppasdienst maar ook de organisten en koster onderdeel uit van de taakgroep. Daarnaast draagt de taakgroep zorg voor een aantal praktische zaken rond de eredienst zoals het aanzoeken van gastpredikanten (het invullen van het preekrooster en het kleden (inrichten) van de kerkzaal.

De taakgroep doet voorstellen aan de kerkenraad voor beleid over het afstemmen van de diensten op behoeften van mensen binnen en buiten de wijkgemeente.

Werkgroepen

Gang van zaken
Preekregeling

Contactpersoon gastpredikanten:
dhr. Rob van Rijn

Kinderkerk

4 t/m 12 jaar

Oppasdienst

0 t/m 4 jaar

Tienerdienst

12 t/m 15 jaar

Preekrooster
Zangdienst
Jeugddienst

2Him

Gezinsdienst
Sacramenten
Koffieschenken
Kerkdiensten in de Wilbert