College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsgebouw(en). De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur.

Contactgegevens

Voorzitter a.i. Alex Mens
Secretaris Jaap Jonker
Penningmeester Jacco Kuijt
Technische zaken & Onderhoud Alex Mens en Arjan Varkevisser
Geldwerving Cees van Duijn, John van der Plas en Peter Zuijderduijn

Menu

Algemeen

Welke taken hebben Kerkrentmeesters?

Actuele mededelingen

nieuws vanuit o.a. het kerkblad

Informatie Givt app

Informatie Givt app

ANBI
Meerjarengift

Uitleg & belastingvoordeel

Betalingsgegevens (CvK) Kerkrentmeesters:


Bankrekeningnummer:
NL88 RABO 0373 723 660
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente

Verslag CvK 2023