Taakgroep Diaconale opdracht

Uitgangspunt: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De taakgroep Diaconale opdracht wil er voor de ander zijn, zowel in als buiten onze wijkgemeente. Het gaat om vormen van praktische ondersteuning. Dit gebeurd door het organiseren van wijkmiddagen met kerst en Pasen, het inloophuis, vakanties en bezoekjes thuis. Maar het bestaat ook uit hulp thuis bijvoorbeeld bij het huishouden, brengen naar en ophalen bij een zorgverlener,  ondersteuning bij financiële zaken, financiële ondersteuning, enz.

Daarnaast worden lokale initiatieven op het gebied van zorg en welzijn financieel ondersteund. Wereldwijd worden gezondheidzorg- en welzijnsprojecten ondersteund. Bij calamiteiten t.g.v. natuurrampen ontvangen organisaties een gift en worden extra collecten gehouden om de nood onder de getroffen bevolking te verlichten.

Werkgroepen

Bloemengroet
HVD