Media

Informatie over onze gemeente vind je via verschillende kanalen, zoals het kerkblad, de app, de beamer, sociale media en de gemeentebrede mailing. 

Lees meer 

Kerkblad

papier en/of digitaal

Kerkapp
Kerkapp
Gemeentebrede mailing

per e-mail; aanmelden

Beamer | Stream

wijk ‘Ontmoetingskerk’
beamerteam@hervormdkatwijkrijn.nl

wijk ‘Dorpskerk’
kerktv@dorpskerkkatwijk.nl