Pastoraat

Pastoraat is een kernopdracht van de kerk. Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander op zo’n manier – in gesprek of in een ontmoeting – dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen en het contact tussen gemeenteleden en ‘de kerk’ te versterken. De pastorale aandacht is er voor een wijde kring van mensen. En: pastoraat is niet alleen iets voor dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente. De hele gemeente wordt uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’.

Doelgroepenpastoraat in de Dorpskerk:

Huisbezoek:
Ouderlingen komen, op aangeven van gemeenteleden zelf, thuis op bezoek.
Dit kan zijn om te praten over je geloofsbeleving, je vragen hierover te delen maar ook om
bemoediging te krijgen. Een afspraak kunt u aanvragen bij Caroline Hoek van het Kerkelijk Bureau, zie Contact. Zij zorgt er dan voor dat een ouderling zal reageren.

Activiteiten voor bepaalde doelgroepen:
Deze doelgroepen zijn voorlopig als volgt vastgelegd:
1) jeugd en jongeren tot ca. 25 jaar
2) gemeenteleden van ca. 25 tot 60 jaar
3) gemeenteleden van ca. 60 en ouder
De contactgegevens staan op de pagina Kerkenraad

Twee belangrijke punten:
– Als u zelf een huisbezoek of contact wilt hebben met iemand van de Kerkenraad, en u heeft dat op dit moment niet, dan ligt het initiatief daarvoor dus bij u zelf. Overigens zit er ieder jaar bij de enveloppe van de Actie Kerkbalans een geel kaartje waarop u kunt aangeven dat u bezoek of contact wilt hebben.
– Als u weet of hoort dat er in uw omgeving mensen of gezinnen zijn waarvan u vermoedt dat contact met de kerk wenselijk is en dit niet bij Kerkenraadsleden bekend is, meldt u dit dan bij de contactpersoon. Uiteraard wordt hiermee vertrouwelijk omgegaan.