Kerkenraad & Moderamen

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikanten en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerk. De kerkenraad van de Dorpskerk bestaat uit 33 leden en is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter

Gerard van Rijn

(moderamen)

Scriba

Henriëtte de Graaf

(moderamen)

Predikant

ds. M. (Rien) Roelofse

(moderamen)
(dinsdag vrij)

Kerkelijk werker

Martin van der Linden

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden tussen 0-25 jaar ( Jeugdouderlingen )

Peter van Rossum

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden tussen 25-50 jaar

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden tussen 50-70 jaar

Willy Schaap

06-17670601

Vacature

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden van 70 jaar en ouder

Activiteiten-ouderlingen

Jeanette Grundmann

Organisatie-ouderling

Maarten de Zwart

(moderamen)

Pastoraal ouderling

Wim van Rossum

Rouwouderling

Chris van der Graaf

Diakenen

(A)Lex van Rijn

(moderamen)

José Cecchi

06–43527038

Evelien van Egmond

Jaap Schaap

06–53810399

Petra van Rijn

Ria van der Gugten

Arno van de Giessen

Kerkrentmeesters

Jaap Jonker

Secretaris

Jacco Kuijt

Penningmeester

Alex Mens

Technische-cie

Arjan Varkevisser

Technische-cie
(moderamen)