Kerkenraad & Moderamen

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikanten en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerk. De kerkenraad van de Dorpskerk bestaat uit 33 leden en is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter

Gerard van Rijn

(moderamen)

Scriba

Henriëtte de Graaf

(moderamen)

Predikant

ds. M. (Rien) Roelofse

(moderamen)
(dinsdag vrij)

Kerkelijk werker

Harry van der Veen

(werkt ma, di & wo)

Kerkelijk werker

Martin van der Linden

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden tussen 0-25 jaar ( Jeugdouderlingen )

Amerik Hoek

(moderamen)

Threa van Rossum

Peter van Rijn

 

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden tussen 25-60 jaar

Annemarie van Duijn

Ingrid Wolthaus

071-4071255

Willy Schaap

06-17670601

Doelgroep-ouderlingen: gemeenteleden van 60 jaar en ouder

TOP-Ouderenpastoraat

Hannie Broekhoff

Vacature

Vacature

Activiteiten-ouderlingen

Jeanette Grundmann

Williene ten Hove

Organisatie-ouderling

Maarten de Zwart

(moderamen)

Diakenen

(A)Lex van Rijn

(moderamen)

Arjanne Plug

Evelien van Egmond

Jaap Schaap

06–53810399

Petra van Rijn

Ria van der Gugten

Arno van de Giessen

Kerkrentmeesters

Jaap Jonker

Secretaris

Jacco Kuijt

Penningmeester

Alex Mens

Technische-cie

Arjan Varkevisser

Technische-cie
(moderamen)

Ina van der Bent

Notuliste