Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagavond 4 december 2022

Voorganger: ds. E.J. de Groot

Wordt aan gewerkt….

Dank- en voorbede

Collecte
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Diaconie: Zendingscommissie OpenDoors


(klik op de afbeelding voor uw collecte)

 

Zegen met een gesproken amen