logo zending

Zendingsbussen

Bij de uitgang van de Dorpskerk en Ontmoetingskerk

Zendingsbussen – Tot heil des volks

Op dit moment sparen we met de bussen bij de uitgang voor de stichting  Tot heil des volks. Dagopvang in Amsterdam is één van hun activiteiten:

Wal-125 | dagopvang AHA

Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een ‘thuis’. Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten. Bij WAL-125 bieden we hun een huiskamer, een plek om tot zichzelf te komen en een mogelijkheid om het Evangelie van Jezus Christus te horen.

In Amsterdam leven veel dak- en thuislozen. Mensen die het – om heel uiteenlopende redenen – in de reguliere maatschappij niet redden. Bij veel van deze mensen zijn de problemen al in hun jeugd begonnen. Bijvoorbeeld door emotionele verwaarlozing of een traumatische ervaring. Ze hebben behoefte aan warmte, aanspraak en een plek om tot rust te komen.

Namens de zending, Lia van Rijn