logo zending

Zendingsbussen

Bij de uitgang van de Dorpskerk en Ontmoetingskerk

In  oktober 2021 is door door Hans en Hilly Pijnacker uit onze gemeente contact gelegd met André en Agaath Vis van stichting de Open Poort in Soto,  zuid west Curaçao. Zij werden heel gastvrij ontvangen:

André zei wel drie keer “wat bijzonder dat jullie hier zijn, wat bijzonder!” Later zei hij, God is onze Grote Regisseur! Wij zeiden toen, we denken dat die Grote Regisseur ons hier heeft gebracht!

 

De Situatie
De regio Soto loopt achter: woningen zijn in slechte staat, criminaliteit ligt op de loer, veel kinderen stoppen met school, er is een hoog percentage tienermoeders, verslaving lijkt normaal en veel gezinnen hebben geen inkomen. Hier groeien kinderen op en zij denken dat dit is hoe de wereld werkt.
 
De droom van Andre en Agaath

De Open Poort wil een plek van vrede en rust zijn in deze veelkleurige wijk. Wij willen praktische en geestelijke hulp bieden in elke fase, van baby tot volwassene. We willen anderen helpen hun kansen te grijpen, met behoud van eigen keuzevrijheid en elkaar leren aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.

 

Wat doet de “Open Poort”
* We organiseren kinderdiensten en gezinsdagen.* De kinderen doen mee aan ons jaarlijks vakantieplan.
* We geven huiswerkbegeleiding om schooluitval te voorkomen.
* We investeren in jonge mensen om hen een toekomst te geven.
* We bouwen relaties op in de wijk om een licht te zijn, en organiseren evenementen om de wijk te 

   verbinden.

André en Agaath Vis: “We zijn dankbare mensen.” 

André en Agaath zijn als echtpaar op 12 juli 2016 vanuit Nederland richting Curaçao gegaan. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Open Poort. Uiteraard wordt deze verantwoordelijkheid in de praktijk gedeeld met bestuur en vrijwilligers. “Agaath werkt als lerares Nederlands, waardoor wij zelf in onze eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Wij vinden het erg belangrijk dat alle donaties volledig naar het werk van de Open Poort gaan. Het is fantastisch om dit werk te mogen doen. Het verbaast ons telkens weer hoe fijn het is om er gewoon voor deze kinderen en jongeren te mogen zijn. We zijn enorm dankbaar. ” 
 
Vooral dat laatste, was voor ons een belangrijk punt. Alle donaties gaan naar het werk. En worden niet gebruikt voor henzelf.
Andre en Agaath hebben hun bedrijf en huis in Nederland verkocht en zijn vertrokken naar Curaçao. Daar hebben ze een huis met een groot stuk grond gekocht. Om daar dit werk te kunnen doen.
In januari zijn de eerste stappen zijn gezet om het sportveld naast het huis “bespeelbaar” te maken voor de jongeren. In november is begonnen met  het maken van een omheining. Een hek om het veld. Met de opbrengst van de zendingsbussen worden de materialen hiervoor gefinancierd.