Samenwerkende organisaties

Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Motto: Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. In onze gemeente in Katwijk aan den Rijn vooral bekend vanwege de Pinksterzendingscollecte en de Najaarszendingscollecte.
Bij de gemeenteleden wordt door ongeveer 40 vrijwilligers een flyer bezorgd met het doel van de actie en de wijze van meedoen aan de actie. 

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. De  extra zendingscollecte in november is voor het werk van Open Doors.

Wycliffe Bijbelvertalers is een christelijke zendingsorganisatie die als doel heeft de Bijbel wereldwijd te vertalen in elke levende taal, met name in culturen waar nog weinig christelijke invloeden zijn. Momenteel heeft de organisatie afdelingen in meer dan vijftig landen, waaronder Nederland. De organisatie is vernoemd naar John Wycliffe, die in de 14e eeuw de Bijbel vertaalde in het Engels. Naast het vertalen werft en begeleidt Wycliffe nieuwe medewerkers en onderhoudt relaties met de kerken. In onze gemeente is steeds één van de zendingscollecten bestemd voor het werk van Wycliffe. 

IWAK heeft als doelstelling om diaconaal en missionair werk te verrichten onder asielzoekers in het AZC Katwijk. Zending om de hoek. Door de kerken van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is de Stichting Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers centrum Katwijk (IWAK) opgericht. De zendingscommissie heeft goede contacten met het IWAK.

World Servants is een internationale vrijwilligersorganisatie op protestants-christelijke grondslag. World Servants assisteert in ontwikkelingslanden onder meer door ondersteuning te bieden bij de realisatie van noodzakelijke gebouwen, zoals schoolgebouwen en klinieken. Lia van Rijn organiseert als commissielid van de ZC diverse acties voor het project Lifeline in Ghana. De collecte van zondag 25 juli is voor het werk van World Servants. Voor informatie of deelname neem je contact met haar op: Tel. 06-24924344.

Interserve zendt christenen uit om te wonen en te werken in landen in het Midden Oosten en Azië. Ze getuigen daar van hun geloof door gewoon aan het werk te zijn en relaties op te bouwen. Binnen onze kerkelijke gemeente van Katwijk aan den Rijn is Interserve nog betrekkelijk onbekend.

De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van de Bijbelse opdracht om het Evangelie van het Koninkrijk van God door te geven.  

Al meer dan 60 jaar motiveert en rust Operatie Mobilisatie christenen over de hele wereld toe om het goede nieuws van Jezus te delen.
Er zijn naar schatting ruim 3 miljard mensen die Jezus’ liefde nog niet kennen. Daarom motiveren we christenen om naar die plaatsen te gaan waar geen kerken, Bijbels en gelovigen zijn. Zoals oprichter George Verwer zelf zei: “Wij zullen doorgaan totdat ieder schepsel het Evangelie heeft gehoord… de wereld is ons doel!”