logo zending

Van de zendingscommissie

 

Een hemelse opdracht

Jezus zegt in Mattheüs 28:19: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’

Als kinderen van God, volgelingen van Jezus, hebben wij de opdracht gekregen om dat Goede Nieuws te delen met de mensen om ons heen. In Marcus 16:15 zegt Hij: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het Goede Nieuws aan alle schepselen.’ Het is geen vraag, het is niet iets dat je mag doen als christen, het is een hemelse opdracht. En God maakt jou daarvoor geschikt. In Handelingen 1:8 zegt Jezus: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Hij zal je dus helpen om deze opdracht te vervullen. Zoals God jou bij Hem geroepen heeft, zo draagt Hij ons op dat ook te doen bij de mensen die Hem nog niet kennen. Ook naar de mensen die het Goede Nieuws nog nooit gehoord hebben.

Wist u dat er 3 miljard mensen zijn die het evangelie nog nooit gehoord hebben!

Operatie Mobilisatie heeft projectplannen om de komende 10 jaar deze mensen te bereiken. Over de 5 grote regio’s waarop zij zich gaan richten kunt u meer lezen op hun website. Hierop staan ook allerlei mogelijkheden om zelf mee te doen aan het verspreiden van het Evangelie én een belangrijke oproep, die wij ook u van harte aanbevelen: Gedenk Operatie Mobilisatie en al die mensen die het evangelie nog niet kennen in uw gebed.

Alvast dank en een hartelijke groet van de zendingscommissie,

Jan Schaap, Corine Barnhoorn, Madeleen Roelofse en Lia van Rijn