Vertrouwenspersonen

De Hervormde Gemeente van Katwijk aan den Rijn wil een veilige gemeente zijn voor al haar leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat de mensen die werkzaam zijn in de kerk (als pastor, vrijwilliger of anderszins) geen misbruik maken van hun positie. Daarbij zou je kunnen denken aan discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimidatie.

Mensen die in hun leven te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag (seksueel of andersoortig misbruik van macht) kunnen zich erg eenzaam voelen. Helaas komt dit ook in de kerken voor. Wanneer je hiermee te maken hebt dan kan dat veel leed veroorzaken en veel ruimte in je leven innemen. We moedigen je aan om er iets mee te doen.

Erover praten kan de eenzaamheid al wat doen afnemen. Vertrouwenspersonen zijn geen behandelaars maar kunnen wel goed luisteren. Verder kunnen zij je als je dat wilt adviseren en bijstaan om eventuele vervolgstappen te zetten. Wat je vertelt blijft vertrouwelijk tussen jou en de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Daarnaast zullen we er voor zorgen dat dit onderwerp voldoende en blijvend aandacht krijgt in onze gemeente. Samen creëren en behouden we een veilige omgeving.

De Dorpskerk Katwijk aan den Rijn is inmiddels zo’n tien jaar mijn kerk en ik ben heel dankbaar voor onze hartelijke gemeente.

Ik woon in Katwijk en werk er als jeugdarts. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen, lezen, varen, muziek luisteren en reizen. Werken als jeugdarts betekent dat ik met ouders en jonge kinderen werk en hun groei en ontwikke-ling opvolg. Zodoende spreek ik veel mensen en hoor ik diverse levensverhalen. Een twee-tal aspecten van mijn werk zijn goed luisteren en omgaan met vertrouwelijke informatie.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad vroeg me of ik vertrouwenspersoon wil zijn voor onze gemeente en die rol wil ik graag op me nemen. Dat doe ik samen met Jan Willem Korpelshoek en wij willen er zijn voor gemeenteleden die te maken hebben gehad met mis-bruik van macht. Een zwaar onderwerp waarvan je hoopt dat het je niet ten deel valt. Toch is het in de praktijk zo dat dit voorkomt, eigenlijk op alle plekken waar mensen bij elkaar komen, kerken niet uitgezon-derd. Wanneer iemand daarmee te maken krijgt, kan dat voor een levenslange impact zorgen.

Vaak zwijgen slachtsoffers (langdurig) omdat ze zich schamen, of nog steeds in een afhankelijke positie zitten.

Herkent u dit? Ik nodig u uit om contact met ons te zoeken. Ik luister naar u, sta naast u, verken wat er nodig is.

 Corine Barnhoorn

Graag stel ik me aan u voor als vertrouwenspersoon.
Voor de meeste gemeenteleden ben ik geen onbekende, omdat ik ruim 8 jaar (parttime) predikant ben geweest van de Dorpskerk.

Momenteel werk ik als justitiepredikant in een jeugdgevangenis en in
deze inrichting ben ik ook vertrouwenspersoon voor het personeel. Ik heb daarom een opleiding gedaan om de mogelijkheden en grenzen van het werk als vertrouwenspersoon te leren kennen.

Kort geleden heb ik de functie van vertrouwenspersoon in onze gemeente op mij genomen. De Algemene Kerkenraad heeft mij samen met Corine Barnhoorn hiervoor benaderd. In de media hebben we gezien dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op veel plekken voor komt. In iedere organisatie is het belangrijk aandacht hiervoor te hebben.

De kerk zou een veilige plaats moeten zijn voor iedereen. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Maar wat doe je als je merkt dat omgangsvormen ongewenst zijn en grenzen worden overschreden? Juist voor die situaties zijn de vertrouwenspersonen aangesteld. Je kunt bij ons terecht voor een luisterend oor, ondersteuning en advies. Het uitgangspunt is dat de
(meerderjarige) melder altijd de regie houdt.

Ik hoop dat ik gemakkelijk benaderbaar ben voor iedereen
die met iets rondloopt. Mail of bel gerust om een
afspraak te maken.

Jan-Willem Korpelshoek

Contactgegevens

Corine Barnhoorn & Jan-Willem Korpelshoek

vertrouwenspersoon@hervormdkatwijkrijn.nl