Zangdienst

Elk jaar worden er vier zangdiensten gehouden. Dat gebeurt tijdens een avonddienst. In deze diensten neemt de Woordverkondiging een duidelijke plaats in. Er wordt extra aandacht gegeven aan samenzang, koorzang en gebruik van muziekinstrumenten. Ook wordt er geput uit de rijke traditie van allerlei zangbundels. Dat alles tot eer van onze God en tot opbouw van de gemeente. Voor elke zang wordt een gedrukte orde van dienst gemaakt.

De zangdiensten worden voorbereid door de zangdienstcommissie:
Adri van Rijn, Aat Star, Vera Kuijt, Nel den Haas en Martin van der Linden

Contactgegevens