Vrouwenkring Naomi

Wie zijn wij?
Vrouwenkring Naomi is opgericht in de zomer van 2003 door een aantal vrouwen van de Ontmoetingskerk. De invulling van de avonden is als volgt: vóór de pauze het vaste programmagedeelte – Schriftlezing, gebed, meditatie en zang; na de pauze een gastspreker, een zanggroep etc. Per seizoen wordt gespaard voor een diaconaal project.
 

Voor wie?
Vrouwenkring Naomi heeft een open karakter. Alle vrouwen zijn welkom, er wordt geen contributie geheven. Zo krijgen ook jongere vrouwen, die niet regelmatig kunnen komen door bijv. opgroeiende kinderen, een baan, een cursus, de gelegenheid om aanwezig te zijn op kringavonden.

Wanneer?
De stuurgroep van Vrouwenkring Naomi is bij elkaar gekomen om te overleggen hoe we de vrouwenkring weer op kunnen starten.

Uit het overleg is gekomen dat wij twee woensdagen willen beginnen met een open kringavond. Dat houdt in dat we nog geen sprekers uitnodigen voor de desbetreffende avonden. De stuurgroep verzorgt dan zelf die avonden.

Het wordt een oriëntatie om te kijken of er nog voldoende belangstelling is na de bewogen tijd die achter ons ligt. Natuurlijk moet het ook financieel haalbaar zijn om door te gaan. Dus lieve dames, u wordt dan ook weer van harte uitgenodigd om op D.V. woensdag 21 september en 19 oktober 2022 de kringavonden te bezoeken.

De aanvangstijd is gewijzigd in 19.30 uur!!! Vanaf 19.00 uur inloop. En neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee.

Hartelijke groeten van de stuurgroep,

Wil, Marijke, IJda, Annie en Els