Vrouwenkring Naomi

Wie zijn wij?
Vrouwenkring Naomi is opgericht in de zomer van 2003 door een aantal vrouwen van de Ontmoetingskerk. De invulling van de avonden is als volgt: vóór de pauze het vaste programmagedeelte – Schriftlezing, gebed, meditatie en zang; na de pauze een gastspreker, een zanggroep etc. Per seizoen wordt gespaard voor een diaconaal project.
 

Voor wie?
Vrouwenkring Naomi heeft een open karakter. Alle vrouwen zijn welkom, er wordt geen contributie geheven. Zo krijgen ook jongere vrouwen, die niet regelmatig kunnen komen door bijv. opgroeiende kinderen, een baan, een cursus, de gelegenheid om aanwezig te zijn op kringavonden.

Wanneer?

Op D.V. 19 april houdt Vrouwenkring Naomi haar slotavond.

In ons midden is dan Atie Smit. Aan haar wordt dan de cheque overhandigt met het bedrag waarvoor wij het afgelopen seizoen gespaard hebben.

Na afloop is er een hapje en drankje.

Alle dames hartelijk welkom in de grote kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Aanvang 19.30 uur.

Let op, de aanvangstijd is gewijzigd in 19.30 uur!!! Vanaf 19.00 uur inloop. En neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee.

Hartelijke groeten van de stuurgroep,
Wil, Marijke, IJda, Annie en Els