Vrouwenkring Naomi

Wie zijn wij?
Vrouwenkring Naomi is opgericht in de zomer van 2003 door een aantal vrouwen van de Ontmoetingskerk. De invulling van de avonden is als volgt: vóór de pauze het vaste programmagedeelte – Schriftlezing, gebed, meditatie en zang; na de pauze een gastspreker, een zanggroep etc. Per seizoen wordt gespaard voor een diaconaal project.
 

Voor wie?
Vrouwenkring Naomi heeft een open karakter. Alle vrouwen zijn welkom, er wordt geen contributie geheven. Zo krijgen ook jongere vrouwen, die niet regelmatig kunnen komen door bijv. opgroeiende kinderen, een baan, een cursus, de gelegenheid om aanwezig te zijn op kringavonden.

Wanneer?

Op D.V. 29 maart hoopt Vrouwenkring Naomi weer haar Passie- en Paasavond te houden. Deze kringavond wordt door middel van een liturgie door de stuurgroep ingevuld. De muzikale begeleiding van de samenzang is in handen van Carel van Egmond. Ook brengt hij een muzikaal intermezzo ten gehore.

Alle dames hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk. Aanvang 19.30 uur.

Let op, de aanvangstijd is gewijzigd in 19.30 uur!!! Vanaf 19.00 uur inloop. En neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee.

Hartelijke groeten van de stuurgroep,
Wil, Marijke, IJda, Annie en Els