Gezinsdiensten

Vier of vijf keer per jaar wordt er op zondagmorgen een gezinsdienst (een dienst voor jong en oud) gehouden. Hieronder vallen ook de start- en slotdienst van het winterwerk. Tijdens de gezinsdienst zijn de kinderen van de kinderkerk de hele dienst aanwezig. In de prediking en liturgie wordt met hen duidelijk rekening gehouden. Er zijn interactieve momenten en er wordt gebruik gemaakt van de beamer.

Voor de thema’s van de gezinsdiensten wordt uitgegaan van het rooster van
VERTEL HET MAAR – zie: www.vertelhetmaar.nl