GemeenteGroeiGroepen

Groeigroepen zijn ontstaan in het verlangen om samen met andere mensen bezig te rondom het geloof. Natuurlijk spelen kerkdiensten daarin een grote rol en ook thuis mag deze geloofsbeleving een plaats krijgen. Groeigroepen zijn als het ware de tussenschakel tussen deze twee: in groepen van 10 à 12 personen komen mensen bij iemand thuis in gesprek over het geloof. Met als doel: groeien in gemeenschap en dus elkaar beter leren kennen en met elkaar meeleven! Maar ook: groeien in geloof en dus gestimuleerd worden om bezig te zijn met de versterking van het geloof!

Het is het streven van deze groepen om één keer in de twee à drie weken samen te komen. Deze bijeenkomsten worden niet geleid door een bijbeldeskundige. Het motto is eerder: Met elkaar! Wel dragen één of twee personen de verantwoordelijkheid om het gesprek te leiden. Deze kringleiders worden op hun beurt weer getraind door onze kerkelijk werker Martin van der Linden. Bij hem kun je ook terecht als je interesse hebt om mee te doen.

De praktijk heeft uitgewezen dat deze vorm van gemeente-zijn een praktische stimulans is! Daarom zijn we erg enthousiast en hopen we dat veel mensen mee zullen doen! Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat ontwikkeld is door het Evangelisch Werkverband.

    Contactgegevens