Gang van zaken

Gemeentezang
In de erediensten wordt gebruik gemaakt van een beamer. De liederen en Bijbellezingen worden geprojecteerd op het scherm.

Muziek
In de kerk staan een orgel en een piano, die bij de begeleiding van de gemeentezang gebruikt worden.

Bijzondere vocale en muzikale medewerking
Van tijd tot tijd werkt er bijvoorbeeld een koor of een combo aan de dienst mee: in jeugd-, gezins- en zangdiensten.

Dank en Voorbede
Als gemeente leven we in vreugde en verdriet graag met elkaar mee. Voor alle vreugde willen we dan ook graag samen Hem eren die alle eer toekomt: onze God. En het is ons verlangen om met en voor gemeenteleden in situaties van verdriet, zorg en ziekte onze God aan te roepen om hulp, uitkomst en bijstand. We stellen het dus erg op prijs als gemeenteleden in bijzondere situaties om dankzegging of voorbede in de kerkdiensten vragen. U kunt daarvoor gewoon even contact opnemen met uw wijkpredikant.

Afkondigingen 
Wanneer de predikant en de dienstdoende ambtsdragers de kerk zijn binnen gekomen, volgt een kort woord van welkom.

Eventuele mededelingen vanuit de kerkenraad, worden op dat moment gedaan. Wanneer u zelf punten heeft voor de afkondigingen, dan kunt u daarmee terecht bij de scriba Eredienst (afkondigingen@ontmoetingskerkkatwijk.nl) die de afkondigingen namens de kerkenraad opstelt. Punten voor de afkondigingen moeten zo vroeg mogelijk worden ingediend, maar uiterlijk op vrijdagavond 20.00 uur.

Presentaties voor de beamer
Mocht u via de beamer aandacht willen vragen voor een activiteit, dan kunt u een presentatie of tekst aanleveren via het beamerteam (beamerteam@hervormdkatwijkrijn.nl). Dit kan tot uiterlijk vrijdag 19.00 uur.  U kunt -indien nodig- via dit genoemd mailadres contact opnemen met de coördinator van het beamerteam.