Focus

Focus is een Bijbelstudiegroep voor jongeren vanaf 20 jaar.
We richten dit seizoen de focus op Jezus in het Johannesevangelie.

Maandelijks geeft onze kerkelijk werker Martin van der Linden een Bijbelstudie.

Contactgegevens