Alleengaanden

Een partner verloren aan de dood of kwijtgeraakt aan het leven en dan verder moeten, dat is voor veel alleengaanden een moeilijke weg. Drie keer per jaar wordt voor hen een bijeenkomst gehouden in de grote zaal van de kerk. Een warme maaltijd, veel zingen (begeleidt op de piano), gebed, meditatie en een declamatie vormen de ingrediënten van het programma. De bijeenkomsten worden gemiddeld door 50 mensen bezocht. Dit allemaal in de grote zaal van de Ontmoetingskerk.

Inloop (koffie en thee): 17.00 uur. Aanvang programma: 17.30 uur. We sluiten af om uiterlijk 19.30 uur. Houdt u de berichtgeving in het kerkblad in de gaten.

Contactpersoon