Alleengaanden

Een partner verloren aan de dood of kwijtgeraakt aan het leven en dan verder moeten, dat is voor veel alleengaanden een moeilijke weg. Drie keer per jaar wordt voor hen een bijeenkomst gehouden in de grote zaal van de kerk. Een warme maaltijd, veel zingen (begeleidt op de piano), gebed, meditatie en een declamatie vormen de ingrediënten van het programma. De bijeenkomsten worden gemiddeld door 50 mensen bezocht. Dit allemaal in de grote zaal van de Ontmoetingskerk.

Inloop (koffie en thee): 17.00 uur. Aanvang programma: 17.30 uur. We sluiten af om uiterlijk 19.30 uur. Houdt u de berichtgeving in het kerkblad in de gaten:

Woensdag 8 november 2023

De winter maakt langzaam plaatst voor de lente. Ook blijft het steeds langer licht, het duister moet steeds meer wijken. De nachten worden korter en de dagen lengen. Zo moeten dood en duisternis wijken voor het licht van Pasen. God zond zijn Zoon in onze wereldnacht. In Hem mogen wij het Licht der wereld ontdekken, verlossend en bevrijdend. Door dit evangelie willen we ons laten bemoedigen en inspireren. De bijeenkomst begint met een warme maaltijd. U bent van harte welkom!

Aanmelden per mail: mvanderlinden@ontmoetingskerkkatwijk.nl

Contactpersoon