Ondersteuningscommissie

Helpen waar geen helper is

Dit is een kern-opdracht van de kerk. De Diaconie is van mening dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat diakenen helpen in geval van bijvoorbeeld ziekte, armoede of eenzaamheid. Zij leveren kortdurende hulp als niets anders mogelijk is. Denk hier bijvoorbeeld aan financiële steun in de vorm een gift of lening. De diaconie helpt waar geen andere helper meer is.

Raad geven en luisteren
Soms zijn er problemen die u zelf niet meer overziet. Het kan zijn dat u op weg geholpen moet worden naar de juiste instanties of organisaties. De diakenen kunnen u hierin een helpende hand bieden. Maar zij zijn er ook om gewoon te luisteren.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor hulpverlening?
Als overheid en/of zorginstellingen het laten afweten, kan men een beroep doen op de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Dit geldt voor hen die lid zijn van onze Hervormde Gemeente of die woonachtig zijn binnen de grenzen van Katwijk aan den Rijn. Tevens helpt de diaconie waar een probleem is ontstaan door eigen onvermogen.

Waarom komt iemand of een groep in aanmerking?
De kerk kan helpen om (misschien samen met lotgenoten) verdriet of eenzaamheid te verwerken en te dragen. Daarnaast kan de kerk helpen het isolement te doorbreken of te verlichten.

Wie komt er in aanmerking?
Als duidelijk is dat er diaconale zorg nodig is en als de elementen van die diaconale zorg aan de orde zijn, kunnen individuen of groepen in aanmerking komen.

Welke vormen van hulp zijn beschikbaar?
Individueel of groep: technische en/of juridische hulp bij het inschakelen van overheid en zorgstinstellingen op grond van wettelijke rechten en maatschappelijke mogelijkheden. Individuele bijstand en verzorging: dit kan in de vorm van menskracht, materiaal en/of financiële steun als overheid en maatschappij niet of onvoldoende die rol op zich nemen, echter wel binnen de randvoorwaarden die door de diaconie zijn vastgesteld. Deze hulp is aanvullend en met een appèl naar de overheid en maatschappij.

Groepsondersteuning: in materiële of financiële vorm om verdriet of eenzaamheid waar nodig te helpen verlichten, binnen de randvoorwaarden die door de diaconie zijn gesteld.

Aanvraag ondersteuning

Gemeenteleden die in aanmerking willen komen of denken te komen, kunnen een e-mail sturen naar: ondersteuningscommissie@hervormdkatwijkrijn.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een van de diakenen. Uiteraard wordt uw aanvraag vertrouwelijk behandeld!