Kerkenraad & Moderamen

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikanten en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Het moderamen  vormt het dagelijks bestuur van de kerk.

De kerkenraad van de Ontmoetingskerk is samengesteld uit de volgende broeders & zusters:

Voorzitter

Erwin Klerks

Scriba a.i.

Erwin Klerks

Predikant

ds. E.J. de Groot

Kerkelijk werker

Martin van der Linden

Ouderlingen

Jaap Burgerhout

Jan van Duijn

Yvonne van der Plas

Daan de Roode

Piet Rovers

Jacolien Schaap

Jeugdouderlingen

Vacant

Diakenen

Henk Barnhoorn

William Fraanje

(Penningmeester)

Ronald van der Horst

(secretaris)

Rene Mulder

Janneke Nieuwpoort

Gysanne van der Plas

Jack de Vreugd

Ouderling-kerkrentmeesters

Cees van Duijn

Hugo Ouwehand