Next Level

24 uur vasten op Stille Zaterdag

De 40-dagentijd is traditioneel de vastenperiode bij de Rooms-Katholieke christenen. De praktijk van het vasten is in onze protestantse traditie wat op de achtergrond geraakt. Hoewel er geen Bijbels gebod is om te vasten, lijkt Jezus het wel als een gewoonte te zien bij zijn volgelingen (zie bijvoorbeeld Mattheus 6:17). 

Op de laatste twee Next Level avonden hebben we samen uitgebreid stil gestaan bij het doel van vasten en hebben we praktijk verhalen met elkaar gedeeld. Hierdoor is er een verlangen ontstaan om gezamenlijk te vasten. Met een groep deelnemers hebben we dit concreet uitgewerkt voor Stille Zaterdag 8 april. Zou je kennis willen maken met het Bijbelse vasten of wellicht ben je ermee vertrouwd en wil je meedoen? We starten op zaterdagochtend met een ochtendgebed om 9.00 uur in de Dorpskerk. Geef je op via nextlevel@hervormdkatwijkrijn.nl dan sturen we je de informatie toe die je nodig hebt.