We gaan dauwtrappen!

We gaan dauwtrappen!

Dauwtrappen is de term voor de gewoonte om op Hemelvaartsdag vroeg op de staan en vervolgens een wandeling door de natuur te maken. 

Dit jaar organiseren we namens de Ontmoetings- en Dorpskerk, de Openhof kerk en de Joannes de Doperkerk een dauwtrap-wandeling door de duinen. Een samenzijn in de stilte van de vroege morgen. Het zal een rustige wandeling zijn waarbij stilte en verbinding elkaar afwisselen. Samen op weg, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

 Donderdag 9 mei verzamelen we om 7.00 uur bij de ingang naar de duinen/duinpad aan de Cantineweg, waarna we een klein uurtje gaan dauwtrappen. Na de wandeling gaan we met z’n allen naar de kleine JOANNES voor koffie/thee met een krentenbol.

Daarna kunt u aansluiten bij één van de diensten:

Om 9.30 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Joannes de Doperkerk. Om 10.00 uur is er een geza-menlijke dienst van de Openhof kerk en de Dorpskerk in de Dorpskerk. Eveneens om 10.00 uur is er ook een dienst in de Ontmoetingskerk. 

Wij vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt.

Dit kan in de app of door een mail te sturen naar: jeanettegrundman@dorpskerkkatwijk.nl

of yvonne@itcontrol.nl

Aanmelden kan tot en met 5 mei.

Namens de dauwtrapcommissie van de vier Katwijkbinse Kerken,

 

Jeanette Grundmann en Yvonne van der Plas