Nieuwsbericht
Algemene Kerkenraad

Gemeenteavond dinsdag 31 oktober:
Om-en-om-diensten Ontmoetingskerk en Dorpskerk vanaf januari 2024
 

Beste gemeenteleden,

Enige tijd geleden hebben wij u op de hoogte gebracht inzake de invulling van de avonddiensten binnen de beide kerken van onze hervormde gemeente. In de Algemene Kerkenraad en ook binnen beide wijkkerkenraden is inmiddels unaniem een voorgenomen besluit genomen.

Al enige jaren zien we in onze beide wijkgemeentes een sterke teruggang rondom het bezoek van de avonddiensten. Dit is een ontwikkeling waar we onze ogen niet voor moeten sluiten. In de zomerperiode hebben we al enige jaren een om-en-om-dienst waarbij we onze gemeenteleden de gelegenheid blijven bieden om een avonddienst te bezoeken. Vaak is de vraag gesteld waarom we dit niet doorzetten naar de rest van het jaar. Dat is uiteraard geen besluit dat je zomaar neemt. Iets wat al decennia gemeengoed is in onze gemeente ga je dan aanpassen. Wij realiseren ons dat het inslaan van deze weg onomkeerbaar is. Daarom moet besluitvorming op dit punt zorgvuldig gebeuren.

Daarnaast vinden we het ook een opdracht om het te zien als iets moois wat ontstaat in de  verbinding van de gemeente. Op deze wijze organiseren we een dienst waarin Ontmoetingskerk en Dorpskerk elkaar onder het Woord van God mogen ontmoeten. Daar ben je niet zomaar, dat begrijpen we ook. Je bent gewend om je plekje ‘s avonds in je vertrouwde kerk in te nemen. Op dit moment zijn de reguliere avonddiensten al wat rustiger van karakter. Dit willen we meer gaan vormgeven. Denk hierbij aan verdieping rond de uitleg van het Woord en ruimte voor stilte en gebed.

Gezegd moet worden dat er altijd ruimte is om extra diensten te organiseren voor bijvoorbeeld onze jeugd. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden om diensten welke nu nog in de avond plaatsvinden een andere invulling te gaan geven of op te laten gaan in de ochtenddiensten.

De om- en- om- diensten zoals we deze inmiddels noemen betekent dus dat de ene week de avonddienst zal zijn in de Ontmoetingskerk en de andere week in de Dorpskerk. Deze diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de wijk welke die week dienst heeft.

De start van deze diensten zal zijn met ingang van zondag 7 januari 2024.

Wij begrijpen dat dit besluit voor u mogelijk vragen oplevert. Daarom willen we u in een gemeenteavond voor beide wijkgemeentes verder toelichting geven inzake dit voorgenomen besluit. U wordt hiervoor allen van harte uitgenodigd op dinsdag 31 oktober om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk. Het is fijn voor ons om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen dus willen u hierbij verzoeken om hiervoor een mail te sturen naar de scriba van de algemene kerkenraad via het mailadres scriba@hervormdkatwijkrijn.nl

 

Hartelijke groet,
namens de Algemene Kerkenraad
Gerard van Rijn, voorzitter
Erwin Klerks, scriba