Hervormde Vrouwen Dienst

De Hervormde Vrouwen Dienst, kortweg H.V.D. bestaat uit een groep vrijwilligers, allemaal vrouwen, die hun diensten inzetten voor onze gemeente. Als dienst valt de H.V.D. onder de Diaconie.

Wat doet de H.V.D.?
We gaan op bezoek bij diverse gemeenteleden. Ouderen vanaf 75 jaar krijgen bij hun verjaardag een bezoekje van de vrijwilligsters van de H.V.D.. Tevens tonen wij namens de gemeente ons medeleven bij gebeurtenissen zoals huwelijksjubilea, geboorten en verwelkomen we de mensen die nieuw binnen onze gemeente zijn komen wonen.

We hebben gelukkig een grote en trouwe groep vrouwen die dit allemaal doen en daar zijn we erg blij mee. Aandacht en zorg voor elkaar is belangrijk binnen een kerkelijke gemeenschap en de vrouwen van de H.V.D. dragen hun steentje daaraan bij. Voor inlichtingen en aanmelding als nieuwe medewerkster kan men zich wenden tot de voorzitster.

Contactgegevens

Mevr. Anja Klerks
(Ontmoetingskerk)

Contactgegevens

Mevr. Nel van Dam
(Dorpskerk)

06 – 13 488 664