Vrouwenochtend Dorpskerk
ontmoet Zusters

Dorpshuis

Het is bijna 3 jaar geleden dat wij Vrouwenochtend Dorpskerk samen kwam. Na een aantal jaren van beperkingen werd ons gevraagd wanneer wij weer gingen starten. Elkaar ontmoeten en delen blijft belangrijk juist in deze tijd.

Daarom: een nieuwe start met een nieuwe naam en logo: Zusters maar met een onveranderde boodschap: een laagdrempelige bijeenkomst voor en door vrouwen van de gemeente rondom de Dorpskerk in Katwijk met een thema rondom de Bijbel. Iedereen is van harte welkom.

Op woensdag 22 februari om 9.30 uur starten we in het Dorpshuis.
Aline Oudwater-Vis (van der Marel) zal deze ochtend onze gast. Zij spreekt over het thema: Geestelijk slagvaardig worden. Zanggroep Immanuel zingt met en voor ons.

De opzet is vernieuwd: wij kijken er naar uit u/jullie weer te ontmoeten.
Tot 22 februari om 9.30 uur starten we met de koffie!

Noteert u ook alvast de 2e bijeenkomst: woensdag 22 maart maar dan ’s avonds. Nadere informatie hierover volgt later.