Vrouwenvereniging
“Wees een Zegen”

Deze vereniging komt ongeveer 1x per 14 dagen bij elkaar op de woensdagmiddag in de grote zaal van het Dorpshuis. De bijeenkomsten starten om 14.30uur en rond 16.30uur zullen deze eindigen.

Wij beginnen met een bijbelopening, welke door één van de bestuursleden wordt verzorgd. Daarna volgt een leuk samenzijn; bijkletsen, een bingo, dia’s kijken of diverse spellen.  Belangstellenden die eens een bezoek willen brengen aan de vereniging  zijn van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Het bestuur.

Contactgegevens

Corrie Freke: 071-4021331

Dieuwke Kralt : 071-4024783

Kniertje van der Plas: 071-4023201

Lyda Hoek: 071-4031509