Vacaturebank Dorpskerk

Wil jij graag de talenten die je van de Heer hebt ontvangen, inzetten voor de Dorpskerk-gemeente? In een bloeiende gemeente zijn er tal van taken beschikbaar, variërend van een uur per jaar (bijvoorbeeld de ‘loper-actie kerkbalans’) tot een uur per week (bijvoorbeeld ‘streaming, oppas, welkom, enzovoort’). Iedereen kan bijdragen naar eigen kunnen, want zoals het gezegde luidt: ‘Vele handen maken nog steeds licht werk!’

Kerkrentmeesters gezocht!
Denk mee over het financiële beheer van de gemeente. 
Info & contact: Gerard van Rijn, voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl 

Jeugdouderling
Je bent onderdeel van de kerkenraad met de focus op de jongeren van de gemeente.

Info & contact:  Gerard van Rijn, voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl

Pastoraal ouderling
Je bent onderdeel van de kerkenraad met de focus op bezoekwerk in de gemeente.
Info & contact: Gerard van Rijn, voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl 

Notulist
Je bent bij de vergaderingen van het moderamen en van de kerkenraad om deze te notuleren. Je werkt vooral met met de scriba samen, die je directe aanspreekpunt is.

Het moderamen is iedere voorlaatste woensdag van de maand, de kerkenraad komt vijf keer per jaar gedurende het winterseizoen bij elkaar.
Info & contact: Henriëtte de Graaf, scribadorpskerk@hervormdkatwijkrijn.nl
of Gerard van Rijn, voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl


Videostreamer

Meedraaien in het team dat de streaming van de kerkdiensten verzorgt. Je doet dit in tweetallen. Frequentie in overleg, één of meer diensten in de maand.
Info & contact:
Marco de Jong, marcodej@gmail.com

Nieuwe oppasleiding gezocht!
Elke zondagmorgen is er oppasdienst in Het Dorpshuis en dat willen we ook graag volhouden, maar we komen wat handen tekort waardoor het lastig wordt om iedere week een bezetting te realiseren.
Jong en/of oud, wil je ons graag komen helpen? Stuur mij dan een mail of een berichtje.
Groetjes, Annette (a.rijsdam@gmail.com of 0641208360)

De jeugddienstcommissie kan jouw talenten wel gebruiken!
De leukste groep van de Dorpskerk in Katwijk is de jeugddienstcommissie, wij zijn een groep jongeren die met elkaar leuke diensten voorbereiden in de Dorpskerk. Met thema’s zoals ‘Be Real’, ‘Je eigen weg’, ‘FOMO’. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste jongeren die ons willen helpen in de voorbereiding van deze leuke diensten. Wil je je talenten inzetten of alleen een keer meekijken DM de Younited_dorpskerk en wij zullen je in contact brengen met de commissie.

 ‘Welkomheters avonddienst Dorpskerk’!
Dorpskerk is op zoek naar broeders en zusters die vooraf aan de avonddiensten van de Dorpskerk bekende en nieuwe Dorpskerkgangers willen begroeten. Gaat u/jij zondag ‘s avonds naar de diensten van onze Dorpskerk en vindt u/jij het leuk om mensen welkom te heten dan zijn we op zoek naar u/jou! Zo’n 2 à 3 keer per kwartaal staat u/jij een half uurtje voor aanvang van de dienst de kerkgangers op te wachten om ze warm te begroeten.
Geef je op als ‘welkomsheter’ bij Ellen Labree (ellen.labree@corvid.nl).

Muzikanten
Speel je een instrument en lijkt het je leuk om af en toe mee te spelen in de dienst?
Neem dan contact op met Suzanne