Vacaturebank Dorpskerk

 Wil je jouw, van de Heer ontvangen, talenten gebruiken binnen de Dorpskerk-gemeente, graag!

In een bloeiende gemeente zijn taken genoeg. Uiteenlopend van een uur in het jaar (bijvoorbeeld ‘loper actie kerkbalans’), maand (‘stream, oppas, welkom enz’) tot een uur in de week. Ieder naar zijn of haar kunnen; “Vele handen maken nog steeds licht werk”!

Bezoekouderling

Info & contact: Gerard van Rijn, voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl 

Notulist (per 1-1-2023)
Je bent bij de vergaderingen van het moderamen en van de kerkenraad om deze te notuleren. Je werkt vooral met met de scriba samen, die je directe aanspreekpunt is.

Het moderamen is iedere voorlaatste woensdag van de maand, de kerkenraad komt vijf keer per jaar gedurende het winterseizoen bij elkaar.
Info & contact: Henriëtte de Graaf, scriba@dorpskerkkatwijk.nl
of Gerard van Rijn, voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl


Videostreamer

Meedraaien in het team dat de streaming van de kerkdiensten verzorgt. Je doet dit in tweetallen. Frequentie in overleg, één of meer diensten in de maand.
Info & contact:
Marco de Jong, marcodej@gmail.com

Dorpskerk

Kerklaan 12
2223 AN Katwijk
Tel: 071-4021977

Ontmoetingskerk

Nieuwe Duinweg 64
2224 EG Katwijk aan Zee
Tel: 071-4012402