Studiegroep

Voor wie? Mensen die voor hun gevoel te weinig weten van de Bijbel. Geen studiebollen, maar nieuwsgierige lezers.
Waarover? Over de zgn. kleine profeten, na Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniel. Te beginnen met Hosea en eindigend met Maleachi.
Waarom die? Omdat zij alarmroepers waren, veelal straatpredikers, net zoals de ‘grote’, maar minder bekend. Hun boodschap blijkt nog altijd verrassend actueel. En hoopvol!
Achtergrond? De zgn. ‘God van het OT’, vaak verguisd, blijkt een God te zijn die intens betrokken is op Zijn aarde en hoe we het daar doen.
Opzet? Om de 3 of 4 weken komen we een avond bij elkaar om achtergrond en boodschap van éen profetenboekje te ontdekken en éen typerend hoofdstuk samen te lezen.
Aanpak? Ik voorzie u van een toelichting, vaak met een ‘opdracht vooraf’, en daarover gaan we in gesprek, van 20.00 – (uiterlijk) 22.00 uur in Het Dorpshuis.
Rooster? Startdatum: 19 september.
Kosten? Het ‘kost’ wat van uw tijd. Wat levert het op? (Hollandse vraag) Wie er tijd voor over heeft wordt er beslist ‘rijker’ van.

Begint u a.u.b. hier eens goed over na te denken en neem anderen, waar vandaan ook, mee. Er is al een groepje van vorig jaar dat meedoet, maar nieuwe deelnemers vraag ik om zich even op te geven, liefst per email of per telefoon.

Er wordt naar u/jou uitgezien!

Contactpersoon

ds. Zegert de Graaf

06-46563098