Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagochtend 3 maart 2024 om 10 uur

Youniteddienst (onderbouw kinderkerk)

Voorganger: ds. M. Roelofse

Muzikale medewerking: ‘Muziekgroep Dorpskerk’ & organist Julian Jonker

Liedteksten volgen zodra bekend…

 

 

 

 

 

Orgelspel

Welkom & afkondigingen

 

Kinderen komen terug in de kerk

Dank & voorbeden

Collecte:
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Kerkrentmeesters


(klik op de afbeelding om te geven via de kerk-app)

Slotlied

Zegen | “Amen, amen, amen”

Uitleidend orgelspel