Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagochtend 23 juni 2024 om 10 uur

Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Z. de Graaf

Organist: Alida van Duijvenvoorde

Liedteksten volgen uiterlijk zaterdagavond…

 

 

 

 

 

Orgelspel

Welkom & afkondigingen

 

Kinderen komen terug in de kerk

Dank & voorbeden

Collecte:
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Kerkrentmeesters


(klik op de afbeelding om te geven via de kerk-app)

Slotlied

Zegen | “Amen, amen, amen”

Uitleidend orgelspel