Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagochtend 1 oktober 2023 om 10 uur

Afscheid / (her)bevestiging ambtsdragers

Voorganger: ds. M. Roelofse

Muzikale medewerking:

‘Goed dat je er band’ & Julian Jonker (vleugel/orgel)

Wordt aan gewerkt…

 

 

Orgelspel

Welkom & afkondigingen

 

Kinderen komen terug in de kerk

Dank & voorbeden

Collecte:
1. Diaconie: Projectcollecte t.b.v. Bible League
2. Eredienst
3. Diaconie: Shaare Zedek Med. Centrum Jeruzalem


(klik op de afbeelding om te geven via de kerk-app)

Slotlied

Zegen | “Amen, amen, amen”

Uitleidend orgelspel