Kinderkerk (5 t/m 12 jaar)

Iedere zondagmorgen worden er in Het Dorpshuis kindernevendiensten gehouden. Deze diensten zijn bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten, verdeeld over twee groepen: kinderen uit groep 1 t/m 4 en kinderen uit groep 5 t/m 8.

De kinderen beginnen en eindigen in de Dorpskerk. Met de gemeente zingen we samen met de kinderen een kinderlied. Daarna gaan de kinderen met de leiding de kerk uit. Ze nemen het licht van de Paaskaart mee. De kindernevendienst is in het naastgelegen Dorpshuis. Tijdens het naspel van het lied na de preek komen ze weer terug de kerk in.

Tijdens doopdiensten mogen kinderen naar voren komen zodat ze het dopen goed kunnen zien. We vinden het belangrijk om de kinderen onderdeel te laten zijn van de dienst en ze erbij te betrekken. Zo zijn we ook met de oudste kinderen een gedeelte van de Avondmaalsviering in juni en november in de kerk aanwezig.

In de kinderkerk wordt door de leiding een verhaal uit de Bijbel verteld volgens het rooster van ‘Vertel het maar’, uitgaande van de Stichting Kinderwerk Timotheüs. Daarnaast wordt er ook gezongen en gebeden met elkaar. De verwerking van het verhaal vindt plaats door met de kinderen te kleuren, te knutselen, te praten of te puzzelen en we doen soms ook wel eens gezellig een spelletje. In de advents- en lijdenstijd volgen we het project van Vertel het Maar en leven we met de kinderen en de gemeente in deze weken naar Kerst of Pasen toe.

Zodra de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, nemen ze, tijdens ‘startdienst winterwerk’ in september, afscheid van de kinderkerk. Ze zijn dan erg welkom in de Younited tienerdiensten.

Voor informatie of vragen kunt u zich melden bij de voorzitter of secretaris van de kinderkerk. Mocht u interesse hebben om verteller te worden, dan kunt u ook met deze personen contact opnemen.

Contactgegevens

Voorzitter: Lydia Varkevisser
Secretaris: Inge Hoek
Penningmeester: Geertje Schipper