Actuele mededelingen Diaconie

Collecte overzicht februari diaconie

We willen u hartelijk danken voor uw gift. In het onderstaande overzicht de opbrengsten van de maand februari:

05 feb. Diaconie – Commissie Oekraïne Katwijk  € 1.129,23
12 feb. Diaconie  €     788,13
12 feb. Diaconie – Leger des Heils  €     986,37
19 feb. Diaconie – aardbeving Turkije-Syrië  € 8.795,78
19 feb. HJR  €       20,40
26 feb. Diaconie  €     783,99

Wanneer u de dienst alleen online volgt en geen gebruik maakt van de GiVT-app, maar u wilt toch een bedrag overmaken voor een bepaald doel? Dan kan dat via bankrekening NL59 RABO 0336 846 819 ten name van de diaconie en onder vermelding van het doel.

Terugblik inzameling aardbeving Turkije en Syrië

Afgelopen februari hebben we een extra ingelaste noodcollecte gehouden voor de noodhulp in Turkije en Syrië n.a.v. de verschrikkelijke aardbeving. Een noodcollecte, het woord zegt het al, is een extra collecte in noodgevallen voor een bijzonder doel. Toen vorig jaar, ongeveer in dezelfde periode, de oorlog uitbrak in Oekraïne hebben we eveneens een noodcollecte gehouden. Uw bijdragen waren toen ruimhartig. We mochten toen in totaal € 7.032 ophalen.

 Maar nu dit jaar, na een verschrikkelijke gebeurtenis, was u daar als gemeente wederom om bij te dragen voor onze medemens in Turkije en Syrië. De eerste bedragen kwamen al binnen op onze bankrekening nog voordat we de collecte hadden aangekondigd. De collectezakken op zondag 19 februari zaten werkelijk overvol. Als diakenen waren we bij het tellen van de collecte al diep onder de indruk en geraakt door uw ruimhartige giften. En op dat moment hadden we nog niet eens de inzage in de GIVT opbrengsten.

We kunnen u meedelen dat de opbrengst die we tot nu toe ontvangen hebben ruim € 11.655 bedraagt! Onze dank voor uw bemoedigende bijdrage is groot. Heel mooi hoe u als gemeente uw naastenliefde hebt laten blijken. 

William Fraanje

Collecte zondag 2 april – Projectcollecte

Op zondag 2 april zal de diaconiecollecte voor de laatste keer bestemd zijn voor Commissie Oekraïne Katwijk. Deze commissie valt onder de Hervormde Gemeente Katwijk aan zee en is een aantal jaar geleden reeds opgestart. Momenteel wordt er directe hulp geboden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Men kan daar nog steeds veel hulp gebruiken. Vanuit Katwijk gaan er regelmatig hulpgoederen en of geld voor goederen naar Oekraïne die deels gefinancierd zijn door deze commissie. Meer informatie vindt u op de website.

Collecte zondag 16 april Stichting de Brug

Wie zijn wij

De Brug is een christelijke ggz instelling voor verslavingszorg. Bij De Brug vertrouwen cliënten van jong tot oud al 25 jaar op onze hulp bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van hun verslaving en bijkomende psychische klachten. 

Wat wij doen

De Brug biedt poliklinische en ambulante hulpverlening bij verslaving, psychische klachten, dakloosheid, eenzaamheid en isolement.

Ons hulpaanbod bestaat uit behandeling van op de voorgrond staande verslaving en eventuele bijkomende psychische klachten, (woon)begeleiding, maatschappelijke ondersteuning, hulp bij zelfstandig-, begeleid- en beschermd wonen, dagbesteding, bemoeizorg en inloopfunctie.

Maar wij bieden ook hulp aan naasten van mensen met verslavingsproblemen. Want ieder mens heeft zijn eigen verhaal, en dus hebben wij voor iedereen een luisterend oor en een passend hulpaanbod.

Waar je ons kunt vinden

De Brug levert de hulpverlening op en vanuit verschillende locaties in Katwijk, Leiden en regio Duin- en Bollenstreek. Vanuit deze locaties bedienen wij echter ook cliënten uit andere regio’s zoals Haaglanden.

Onze christelijke identiteit

De christelijke identiteit van De Brug klinkt door in hoe wij met cliënten omgaan. Bij De Brug is ieder mens kostbaar en uniek. Wij onderschrijven het verlangen van onze cliënten om geen nummer te zijn. Wij zijn bewogen met de cliënt en betrokken bij zijn of haar situatie. Cliënten, naasten, verwijzers en andere externe relaties kunnen (en mogen) daarbij rekenen op een vriendelijke en warme benadering.

 Voor meer informatie, bezoek dan de website: https://www.debrughelpt.nl/

Inloophuis ‘Welkom’ 

Samen bij elkaar komen met koffie of thee, een gesprekje voeren, krantje lezen of even ‘ontspannend’ sjoelen, wie wil dat niet, heerlijk toch!  
Even je huis uit en onder de mensen komen, fijn dat je dan welkom bent bij het Inloophuis in de Ontmoetingskerk.  
Iedereen is van harte welkom. U mag dus ook gerust uw buurvrouw of buurman meevragen, ook als zij het Inloophuis nog niet kennen. 
Iedereen mag vrijblijvend binnen lopen. U bent vanaf 10:00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk. De ochtend wordt gehouden in de grote zaal. 
Wilt u meer informatie over het Inloophuis, dan kunt u terecht bij Wijnie Schuitemaker: wijnie.schuitemaker@gmail.com. 

Hulp geboden door de diaconie

De diaconie ondersteunt graag broeders en zusters, die in de thuissituatie hulp nodig hebben en daarvoor niet terecht kunnen bij professionele hulpverleningsinstanties, dan wel familie, buren of vrienden.
Heeft u zelf financiële hulp nodig, misschien wel door de hoge energiekosten, of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de diaconie dan iets voor u, hem of haar betekenen. Schroom niet om voor meer informatie te mailen naar diaconie@hervormdkatwijkrijn.nl. Het is vanzelfsprekend dat uw vraag vertrouwelijk wordt behandeld.

Paasgedicht: HET GRAF IS LEEG

Het graf is leeg – Christus is opgestaan!
Nu kan het leven lachend nieuw beginnen!
De hemel zweeg – nu kondigt God ons aan
het licht dat elke nacht zal overwinnen:
het rijk dat is en komen zal weldra – halleluja!

 De aarde beeft – God zelf schuift aan de kant
de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen
De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand
en geen soldaat, geen legioen houdt tegen
het rijk dat is en komen zal, weldra – halleluja! 

Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht!
Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen,
en meer en meer zien wij uw aangezicht
nu Gij ons leven tot uw licht laat komen:
het rijk dat is en komen zal, weldra – halleluja!

 Ds. A.F. Troost

Wilt u het werk van de diaconie in uw gebeden gedenken? Alvast dank daarvoor! 

Namens alle diakenen een hartelijke groet.

Ronald van der Horst