Actuele mededelingen Diaconie

Heilig Avondmaal zondag 23 juni

Op Zondag 23 juni hopen we in beide kerken weer het Heilig Avondmaal te mogen vieren.

De Tafelcollecte tijdens het Heilig Avondmaal wordt bestemd voor ‘noden in onze eigen gemeente’. Met de opbrengst ondersteunen we onze gemeenteleden die deze extra hulp en naastenliefde erg kunnen gebruiken. In de kerk app is dit collecte 4.

Op vrijdag 21 juni is er in de Ontmoetingskerk een korte Avondmaalsviering voor hen die om gezondheidsredenen de gewone viering niet kunnen bijwonen. Deze viering is voor zowel gemeenteleden uit Dorpskerk als de Ontmoetingskerk. De viering begint om 19:00 uur.

 Tijdens de toerustingsavond van 25 april over het Heilig Avondmaal, wat een mooie avond was over dat wat Jezus in Zijn liefde ons heeft aangereikt, werd door ds. Roelofse een frase uit een gedicht van Jan Willem Schulte Nordholt getoond over het Heilig Avondmaal:

Een Avondmaalsgedicht:

 

Maar als ik door het pad naar voren schrijd

en om mij heen de arme stervelingen

mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen:

‘O Heer, uw bloed roept voor altijd

barmhartigheid, barmhartigheid,’

 

dan ben ik niet verlegen met mijn God,

dan is Hij vlak bij mij, dan weet ik zeker

dat Hij mij aankijkt uit de donkre beker,

dat eet ik zijn genadebrood,

dan leef ik van zijn dwaze dood.

Wilt u het werk van de diaconie in uw gebeden gedenken? Alvast dank daarvoor!

 Namens alle diakenen een hartelijke groet.

 Ronald van der Horst