Actuele mededelingen

 

Terugblik inzameling Voedselbank Katwijk

 Inmiddels is de opbrengst van de inzameling van de voedselbank bekend. Naast de kratten en tassen vol met voedsel, mochten we ruim 1800 Euro overhandigen.

 De actie met betrekking tot de DE-punten en Pickwickthee punten, kan ik u melden dat deze tot en met januari 2023 loopt. In de kerk zal de komende tijd een rode tas staan waar u uw punten kunt inleveren. De gespaarde punten zullen door DE worden ingenomen en hiervoor zal de voedselbank koffie ontvangen. 

Wij willen u, ook namens de Voedselbank Katwijk, hartelijk danken voor uw gulle gave.

Energietoeslag

Steeds meer huishoudens maken zich zorgen of ze kunnen rondkomen. Door de sterke stijging van de energierekening en de hoge inflatie komen zij in financiële problemen.
Dit treft vandaag de dag ook de lage middeninkomens. De gemeente Katwijk wil juist deze groep ondersteunen in hun bestaanszekerheid. Om meer huishoudens te ondersteunen wordt de inkomensgrens in 2022 en 2023 verhoogd.
Huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, komen in aanmerking voor de energietoeslag van € 1300,-. Tot deze groep horen nu ook:

  • alleenstaanden met een inkomen van ongeveer € 1500,- per maand of
  • samenwonenden die rond moeten komen van ongeveer € 2200,-
  • gepensioneerden met een maandelijks inkomen van ongeveer € 1700,- of
  • samenwonende gepensioneerden met een inkomen van ongeveer € 2300,-

Ook studenten kunnen aanspraak maken op de energietoeslag.
Goed om te weten, de gemeente controleert of uw huishouden voor de eenmalige energietoeslag in aanmerking komt. Bij de energietoeslag wordt alleen het inkomen gecontroleerd. Ze beoordelen de aanvraag niet op spaargeld of ander vermogen.
De informatie over hoe u de toeslag kunt aanvragen en de voorwaarden, vindt u op www.katwijk.nl/energietoeslag
De gemeente toetst de aanvraag en na goedkeuring ontvangt u binnen 8 weken na de aanvraag de toeslag. U kunt de energietoeslag tot uiterlijk 31 januari 2023 aanvragen. 

Nieuwe Hydepark

Er bestaat de mogelijkheid voor een (aangepaste) vakantie in het Nieuw Hydepark (voorheen F.D. Roosevelthuis). Per wijk worden hiervoor jaarlijks 3 gemeenteleden uitgenodigd. De vakantieweek is komend jaar van 18 tot 25 maart 2023 en draait mede op vrijwilligers. En juist aan deze vrijwilligers is een gebrek. Daarom de vraag aan u, kunt u deze week helpen om de vakantiegangers een onvergetelijke week te bezorgen? Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen (diaconie@hervormdkatwijkrijn.nl). 

Collecte zondag 27 november

De 3e collecte van zondag 27 november is bestemd voor de Zendingscommissie, de opbrengst is voor Open Doors. Onder de Zendingscommissie vindt u meer informatie over dit mooie doel. Van harte bij u aanbevolen.

Kerstmiddag ouderen

Elk jaar houden we in de Dorpskerk en Ontmoetingskerk een Kerstmiddag met de ouderen uit onze gemeente. Het is dé middag om samen te zijn, samen zingen, samen eten, samen luisteren naar het kerstevangelie, samen te vieren dat onze Heer geboren is. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

De data voor de Kerstmiddag zijn: 

Dinsdag 13 december       Dorpskerk             Uitzien naar de Koning
Donderdag 15 december  Ontmoetingskerk   De Vredevorst

 Op de uitnodiging staat hoe en tot wanneer u zich kunt aanmelden voor de Kerstmiddag. We verheugen ons erop om het Kerstfeest in beide kerken met veel gemeenteleden te mogen vieren.

Inloophuis ‘Welkom’

Het Inloophuis is elke dinsdagochtend geopend! 

We proberen mensen samen te brengen. Het Inloophuis is laagdrempelig De gastvrouwen staan vanaf 10:00 uur voor u klaar in de Ontmoetingskerk om een lekker kopje koffie of thee te schenken en natuurlijk ook voor een gesprekje. De sjoelbakken zijn weer opgepoetst, de spelletjes weer klaargelegd. 

Neemt u ook eens iemand mee uit de buurt. Dat mag best iemand zijn die het Inloophuis nog niet kent. Iedereen mag gewoon even vrijblijvend binnen lopen. U bent vanaf 10:00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk. 

Wilt u meer informatie over het Inloophuis, dan kunt u terecht bij Wijnie Schuitemaker: wijnie.schuitemaker@gmail.com

Hulp geboden door de diaconie

De diaconie ondersteunt graag broeders en zusters, die in de thuissituatie hulp nodig hebben en daarvoor niet terecht kunnen bij professionele hulpverleningsinstanties, dan wel familie, buren of vrienden. U bent van harte welkom om hiervan gebruik te maken. Benader ons gerust via  diaconie@hervormdkatwijkrijn.nl

Onze Rots 

Wie Jezus als zijn Heiland kent,

die heeft een rotsvast fundament,

waarop zijn voeten veilig staan,

want het kan nooit ten onder gaan.

Die rotsgrond wankelt nimmermeer,

want onze Rots, dat is de Heer.

 

Hij is het Die ons schuilplaats biedt,

ons troost en sterkt in ons verdriet,

Die altijd ons terzijde staat,

als onze steun en toeverlaat.

Hij schenkt volkomen zekerheid,

reeds nu en tot in eeuwigheid.

 – Gerrit Fidder –

 

Wilt u het werk van de diaconie in uw gebeden gedenken? Alvast dank daarvoor! 

Namens alle diakenen een hartelijke groet.

 

Ronald van der Horst