Actuele mededelingen Diaconie

Collecte overzicht augustus diaconie

We willen u hartelijk danken voor uw gift. In het onderstaande overzicht de opbrengsten van de maand augustus:

06 aug            Gezinshuis De Stal                                     €   760,17

13 aug            Diaconie                                                     €   761,81

13 aug            Diaconie – Stichting Schuilplaats             €   769,56

20 aug            Diaconie                                                     €   699,00

27 aug            Diaconie                                                     €   681,34

Wanneer u de dienst alleen online volgt en geen gebruik maakt van de nieuwe Donkey Mobile kerk-app, maar u wilt toch een bedrag overmaken voor een bepaald doel? Dan kan dat via bankrekening NL59 RABO 0336 846 819 ten name van de diaconie en onder vermelding van het doel.

Natuurgeweld

Libië en Marokko zijn zwaar getroffen door natuurgeweld. Twee verwoestende rampen troffen in één week Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens zware overstromingen in Libië. In beide gebieden is dringend hulp nodig.

Op zondag 17 september was de collecte bestemd voor Tearfund – Noodhulp Marokko.

De omvang van de gevolgen van de aardbeving in Marokko is enorm: meer dan 2.800 doden, ruim 2.500 mensen gewond en nog veel mensen die vermist worden. Via de media heeft u wellicht vernomen dat hulpverlening door buitenlandse organisaties beperkt mogelijk is.

Toch kan Tearfund dankzij haar internationale netwerk noodhulp verlenen via een lokaal aanwezige, christelijke organisatie. Met uw steun kunnen zij de getroffen bevolking tijdelijk onderdak, bescherming tegen de komende kou en hygiënemiddelen bieden. Laten we bidden voor kracht en troost voor de getroffenen, hun familie en nabestaanden. Laten we ook bidden voor kracht en bescherming voor alle hulpverleners en vrijwilligers die ter plaatse zijn.

Naast de aardbeving in Marokko werd Libië zwaar getroffen door een alles verwoestende storm en overstroming, dat is de reden waarom we zondag 24 september de diaconie collecte hiervoor hebben bestemd. Duizenden doden, tienduizenden dakloos en honderdduizenden mensen zonder voedsel en schoon drinkwater. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig.

De meeste overlevenden hebben niet alleen doden te betreuren, ze zijn ook alles kwijt. Deze mensen willen we er niet alleen voor laten staan.

We zullen de opbrengst naar Kerk in Actie storten, in het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

Één ding is duidelijk: de nood is ongekend hoog. Mensen zijn bang dat de wereld ze vergeet. De verhalen uit Libië en Marokko zijn hartverscheurend.

Wilt u nog een donatie doen, dan kan dat via de bankrekening van de Diaconie: NL59 RABO 0336 846 819 onder vermelding van “Noodhulp Libië en Marokko”. Wij zullen de ontvangen bedragen naar Tearfund en Kerk in Actie overmaken.

Projectcollecte 1 oktober

Op zondag 1 oktober is de eerste collecte weer bestemd voor het Filippus Project van Bible League.

De kern van het werk van Bible League is Project Filippus

In Handelingen 8 vraagt Filippus aan een Ethiopische reiziger, die de Bijbel leest: ‘’Begrijp je ook wat je leest?’’ Het antwoord: ‘’Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst?’’ Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat iemand de Woorden van God uitlegt. Dit is precies wat gelovigen door middel van Project Filippus leren: de Bijbel begrijpen en ook uit kunnen leggen aan anderen.

Toegang tot de Bijbel, voor iedereen

Project Filippus traint Bijbelstudieleiders die anderen uitnodigen om samen het Woord van God te bestuderen. Elke deelnemer krijgt vervolgens een eigen Bijbel en wordt aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een lokale kerk. Tijdens de Bijbelstudie lezen ze samen en legt de Bijbelstudieleider uit wat er staat. Zo krijgen mensen toegang tot de Bijbel.

In Tanzania heeft dominee Nicodemus Kitto, directeur van Bible League Tanzania, een inspirerende missie: samen met lokale kerken wil hij via Project Filippus in drie jaar tijd 150 onbereikte dorpen bereiken met Gods Woord. In dit jubileumjaar, waarin Bible League Nederland 30 jaar bestaat, vragen we jouw speciale aandacht en steun voor dit werk in Tanzania.

Collecte zondag 1 oktober – Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt (extra) aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Na de dienst kunt u een magazine van Christenen voor Israël meenemen. Het aantal exemplaren is beperkt, neemt u dus niet een exemplaar mee omdat het er ligt, maar neem een magazine mee omdat u het wilt lezen. Voor diverse leeftijdsgroepen is er een magazine beschikbaar.

De derde collecte is deze Israëlzondag bestemd voor het ‘Shaare Zedek Medical Center’. Dit ziekenhuis ligt midden in het hart van Jeruzalem en heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem. Het Shaare Zedek Ziekenhuis staat dan ook bekend als ‘het ziekenhuis met een hart’.

Stichting Shaare Zedek heeft zich ten doel gesteld om vanuit Nederland het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem meer bekendheid te geven en tevens financiële en morele hulp te verlenen. Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en ontvangt, mede door haar beleid dat gebaseerd is op de Thora, nauwelijks overheidssubsidie. Een extra gift is dus welkom.

Zondag 15 oktober Micha-zondag

Dit kerkblad is voor drie weken, oktober is een maand met veel collectes. Zondag 15 oktober is het Micha-zondag en op deze zondag zal de derde collecte bestemd zijn voor Stichting Micha Nederland.

Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. (Micha 6: 8)

In deze tekst noemt de profeet Micha in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd. Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. Dit doen we door materialen te ontwikkelen waar je in de kerk, op je (bijbel)kring en thuis mee aan de slag kan. We bieden mensen handvatten om een duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen.

Kerstmiddag ouderen

Hoewel het nog geen oktober is, hierbij alvast wel de data wanneer we hopen de Kerstmiddagen te mogen vieren. In de Dorpskerk zal dat dinsdag 12 december zijn, voor de Ontmoetingskerk donderdag 14 december. Natuurlijk ontvangt u tegen die tijd hiervoor een uitnodiging.

Inloophuis ‘Welkom’

Samen bij elkaar komen met koffie of thee, een gesprekje voeren, krantje lezen of even ‘ontspannend’ sjoelen, wie wil dat niet, heerlijk toch!

Even je huis uit en onder de mensen komen, fijn dat je dan welkom bent bij het Inloophuis in de Ontmoetingskerk.

Iedereen is van harte welkom. U mag dus ook gerust uw buurvrouw of buurman meevragen.

Iedereen mag vrijblijvend binnen lopen. U bent vanaf 10:00 uur van harte welkom in de hal van de Ontmoetingskerk.

Wilt u meer informatie over het Inloophuis, dan kunt u terecht bij Wijnie Schuitemaker: wijnie.schuitemaker@gmail.com.

 

Een goed verhaal

Telkens weer mag ik het horen

het vanouds verteld verhaal:

wat God deed gaat niet verloren

door papier en mensentaal

 

Horen van de grote dingen

die Hij eenmaal heeft gedaan

die als heilsherinneringen

voor ons opgetekend staan

 

Ik herken in oude woorden

Soms mijn eigen levensweg

Als ik dingen die ik hoorde

naast mijn eigen leven leg

 

Want niet slechts tot het verleden

is Gods groot verhaal beperkt

het gaat verder in het heden

waar Zijn Geest nog altijd werkt

 

Ja de Heer is niet geweken

en zijn kracht is even groot!

Ook ik mag soms dankbaar spreken

van de Heer die helpt in nood.

 

Mijn verhaal raakt diep verweven

Met de heilsgeschiedenis

die nog steeds wordt voortgeschreven

tot het boek ten einde is

 

Hoe zal alles zich ontknopen?

God weet hoe het verder moet!

Maar…..het einde is niet open

Eenmaal komt het eeuwig goed

 

Adriaan Molenaar

Hulp geboden door de diaconie

De diaconie ondersteunt graag broeders en zusters, die in de thuissituatie hulp nodig hebben en daarvoor niet terecht kunnen bij professionele hulpverleningsinstanties, dan wel familie, buren of vrienden.

 Dus heeft u zelf financiële hulp nodig, of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de diaconie dan iets voor u, hem of haar betekenen. Schroom niet om voor meer informatie te mailen naar diaconie@hervormdkatwijkrijn.nl. Het is vanzelfsprekend dat uw vraag vertrouwelijk wordt behandeld.

Wilt u het werk van de diaconie in uw gebeden gedenken? Alvast dank daarvoor! 

Namens alle diakenen een hartelijke groet.

Ronald van der Horst