Meerjarengift

Steun uw kerk met een meerjaren gift
Wanneer u een overeenkomst met de gemeente wilt aangaan voor een meerjarengift (ook wel genoemd periodieke gift), kunt u deze hier downloaden. downloaden.
Deze ‘Overeenkomst periodieke gift Hervormde Gemeente Katwijk aan de Rijn’ vult u in en daarna stuurt u die naar het Kerkelijk Bureau (of u geeft deze daar af).

Giften aftrekken van de belasting
Giften aan de kerk zijn – binnen bepaalde grenzen – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat uw bijdragen worden afgetrokken van het inkomen waarover u belasting moet betalen en dat scheelt toch al gauw 37% en in veel gevallen (afhankelijk van uw inkomen en leeftijd) nog meer. Uw giften aan de gemeente zijn dus onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst met onze gemeente. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente zelfs verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u meer weten over periodieke giften? Neem dan contact op met penningmeester Jacco Kuijt (penningmeester.cvk@hervormdkatwijkrijn.nl) of het Kerkelijk Bureau (kb@hervormdkatwijkrijn.nl).