Actuele mededelingen CvK

Verantwoording van de ontvangen giften

Diaconie:

Mw. C. v.d. Plas                   BG                                      € 10,00

Mw. A. Steenbeek              HVD          10 + 20              € 30,00

Mw. H. Pijnaker                  TOP                                    € 10,00

Mw. M. Ketting                   TOP                                     € 10,00

Mw. W. Bouhuijs                TOP                                     € 50,00

Mw. S. van der Plas           HVD                                    € 25,00

Oud. J. Burgerhout           Libië                                    € 20,00

 

Kerkrentmeesters:

Mw. H. Pijnaker                 TOP                                    € 10,00

Dhr. M. v.d. Linden           past 10 + 20                        € 30,00

Ds. E.J. de Groot                                                          € 15,00

Dhr. M. v.d. Linden                                                        € 10,00

Mw. H. Pijnaker                 TOP                                    € 10,00

Bedankt

Voor de hierboven ontvangen giften zeggen wij alle gulle gevers hartelijk dank. Voor deze inkomsten zijn wij u zeer erkentelijk.

Kerkenveiling

We zien terug op een mooie kerkenveiling die op vrijdag 15 september werd gehouden. Met een opbrengst van afgerond €20.000 (na kosten) werd precies het begrote bedrag ingezameld. Iedereen  voor en achter de schermen en natuurlijk alle bieders, hartelijk bedankt.

Stand Actie Kerkbalans 2023

De toezeggingen zijn zo laat in het jaar weer iets toegenomen. Daadwerkelijk ontvangen is inmiddels ruim € 340.000. In de afbeelding van de kerk zitten we op driekwart van het jaar op 76% van de begroting. In dat tempo zouden we de 100% moeten kunnen halen.

Open Monumentendag

Zaterdag 9 september mochten we tijdens de Open Monumentendag weer de nodige gasten in de Dorpskerk ontvangen. Ook op deze manier stonden de deuren van de kerk open.

Tot slot

In onze oktobervergadering staan we aan de hand van de inkomsten en uitgaven op dat moment, voor de beslissing of er wel of niet een extra actie komt. En zo ja, in welke vorm. We houden u op de hoogte (u had niet anders verwacht….).

 

Met een hartelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

Jaap Jonker, secretaris