Actuele mededelingen


Verantwoording van de ontvangen giften

 Diaconie:

Mw. IJ. Gravekamp           HVD                   €  10,00

Mw. A. Steenbeek            HVD                   €  10,00

Mw. A. Berkheij                HVD                   €    6,00

Mw. J. Heemrood/

Mw. M. v. Duijvenvoorde   HVD                   €  10,00

Mw. S. de Haas                HVD                   €  10,00

Mw. S. v.d. Plas                HVD                   €  15,00

Mw. J. Kralt                      HVD                   €  25,00

Mw. H. Oostingh               TOP     10 + 10   €  20,00

Mw. W. Bouhuijs               TOP                   €  10,00

Dhr. J. den Hollander                    25 + 10   €  35,00

 

Kerkrentmeesters:

Oud. J. Broekhoff                                       €  10,00

 Iedereen die eraan bijgedragen heeft hartelijk bedankt voor de ontvangen giften.

Solidariteitskas

Er staat nog een bedrag open van circa € 10.000. Als u de acceptgiro nog heeft liggen, wilt u dan nog overwegen om het bedrag over te maken? Het geld komt voor een deel ook ten goede aan onze gemeente.

 Stand Actie Kerkbalans

Er is met minder dan anderhalve maand te gaan in dit jaar nog ruim € 38.000 nodig om aan het bedrag van de gedane toezeggingen te komen. Er komen natuurlijk nog (automatische) periodieke afschrijvingen binnen, maar wilt u nog checken of u uw toezegging al gestand heeft gedaan? Het is nog een best groot bedrag en nog 6 weken naar nieuwjaar als dit kerkblad uitkomt. Voelt – zelfs met het bijzondere mooie bericht hieronder – nog spannend.

Extra Najaarsactie 

Wat een enorme mooie, fijne en snelle respons van u als gemeente om het verwachte gat van € 51.000 tussen kosten en opbrengsten te dichten. De stand is nu al ruim € 45.000. In dit tempo en omvang is nog maar een klein zetje nodig.

 

Een enorme bemoediging om stil van te worden en onze goede God hiervoor te danken!

Tot slot

U snapt vast wel dat al dat geschrijf over geld en vaak het tekort daaraan, mij ook niet altijd vrolijk stemt. Natuurlijk doe ik het uit de overtuiging dat we zonder of een tekort aan geld, we als kerkelijke gemeente niet kunnen functioneren. En heeft die kerkelijke gemeente niet tot doel het Evangelie, tot ons behoud te brengen? Een schuilplaats te zijn onder de vleugels van Gods liefde. Dat is de drijfveer en als je dan in de vakantie een kleine RK-kerk in Holset binnenstapt en het volgende leest, dan weet je weer waarvoor je het doet. Ik geef het u/jou graag mee:

 De Parochiegemeenschap heet u welkom 

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is

Hier is liefde voor wie ontmoedigd is

Hier is geloof voor wie twijfelt

Hier ben je verwacht zoals je bent

Want God heeft op jou gewacht

           Sta even stil

Bewonder de schoonheid van deze kerk

Adem in het verleden van dit huis je eigen nieuw begin

Sluit je ogen, word even stil

Misschien hoor je de echo van Gods woord

          Ga even zitten

Hol ook hier jezelf niet voorbij

Vouw je handen, open je hart

         Bid en als je dat niet kan

Ga dan toch naar huis met onze groet:

         Vrede en alle goeds.

 

Graag stem ik hiermee in en groet u hartelijk,

namens het College van Kerkrentmeesters,

Jaap Jonker, secretaris