Actuele mededelingen CvK

 

Stand Actie Kerkbalans 2024

Geen tussenstand omdat het kerkelijk bureau wegens vakantie was gesloten.

Verhuur pastorie Zeeweg

Nog een keer dit bericht. Door het vertrek van dominee De Groot komt de pastorie aan Zeeweg 167 leeg te staan.
Het college heeft besloten om de pastorie, in deze tijd van leegstand, tijdelijk te verhuren. De woning is per 15 juli 2024 beschikbaar tot een nader te bepalen tijd. Deze tijd is afhankelijk van de komst van een nieuwe dominee.
Bent u iemand of kent u iemand binnen uw kennissenkring die op zoek is naar tijdelijke woonruimte, (tussen twee verhuizingen of tijdens een verbouwing) dan kan dit een goede oplossing zijn.
Bij interesse of nadere informatie kunt u contact opnemen met Arjan Varkevisser via tc@hervormdkatwijkrijn.nl 

 

Tot slot

De volgende keer waarschijnlijk meer over afscheid, maar voor nu kunnen we melden dat Kees Seinstra, vanuit de Ontmoetingskerk en Tom Paap, vanuit de Dorpskerk, bereid zijn gevonden het ambt van ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden. Kees heeft dit ambt al eerder vervuld en Tom is in zijn vorige gemeente diaken geweest. We zijn dankbaar dat zij hun van God ontvangen talenten willen inzetten voor onze Hervormde Gemeente. Bevestiging vindt plaats na de zomerperiode.

En over de zomerperiode gesproken: voor wie het geldt een mooie vakantietijd toegewenst met het bijpassende zomerweer.

 

Met een hartelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

Jaap Jonker, secretaris