Actuele mededelingen CvK

 

Verantwoording van de ontvangen giften

Diaconie:

Dhr. A. v. Egmond           BG             €     7,00

Mw. L. Haasnoot            BG             €   10,00

Mw. A. Berkheij              HVD          €   10,00

Mw. C. Kuijt                     HVD          €   20,00

Hartelijk dank weer voor de hierboven ontvangen giften.

BHV-ers gezocht (en mensen uit de zorg)

Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering van de Dorpskerk werd het zgn. calamiteitenplan in wording toegelicht. Zijn alle brandweereisen in orde, brandblussers, bordjes met vluchtwegen etc. en er werd een proefondervindelijk rondje door de kerk en het Dorpshuis gedaan. De koster, zo werd ons geleerd, heeft de leiding. Maar hulp is altijd welkom als er wat aan de hand is. Voor beide kerken is een lijstje met BHV-ers die bij kunnen springen. Dat lijstje mag worden uitgebreid. Ook mensen met een medische of verpleegkundige achtergrond die bij ons kerkganger zijn, vragen we om zich te melden. Dat kan voor beide kerken bij mij: secretaris.cvk@hervormdkatwijkrijn.nl

Actie Kerkbalans 2024

Er zijn weer een paar kaarten ingeleverd met toezegging. Dat is heel mooi, ook de stand die dat inmiddels oplevert. Die staat nu op bijna € 435.000.

De daadwerkelijk ontvangen financiën zijn ook met ca. € 7.000 gegroeid tot ruim € 174.000. Het kerkgebouw in de afbeelding heeft de toezeggingslat weer wat hoger gelegd.

Tot slot

Organisatiedeskundigen zullen het bevestigen: mensen zijn het belangrijkste kapitaal in een organisatie. Stel dat we ons geen zorgen hoefden te maken over het geld maar niet de mensen hebben uit onze wijkgemeenten om alle taken uit te voeren, dan zal de wal het schip keren. Dus als er een beroep op je wordt gedaan of een oproep voor handjes; denk er eens over na om de handschoen op te pakken. Er zijn nog wel een paar vacatures die vervuld kunnen worden.

Met een hartelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

Jaap Jonker, secretaris

Flyer Dorpskerk

Flyer Ontmoetingskerk