Extra Actie Kerkbalans 2022

Als het goed is, heeft u de envelop voor de Extra Actie Kerkbalans weer op de deurmat gevonden. We zijn de afgelopen periode blij en dankbaar dat de we corona-regels weer van ons af hebben kunnen schudden en normale kerkgang weer een feit is. 

Daarbij zien we dat ook de collecte opbrengsten niet achterblijven. Helaas heeft de vrijwillige bijdrage van januari jl. niet opgebracht wat we hadden gehoopt en zijn we genoodzaakt opnieuw bij u aan te kloppen voor een extra bijdrage. 

We beseffen ons terdege dat het ook een lastige tijd is om wat extra’s aan u te vragen. Onzekerheid over hogere energielasten en kosten voor de dagelijkse boodschappen maken het lastig voor een ieder om te bepalen of we nog een extra bedrag kunnen missen voor de kerk. Toch hopen en bidden wij voor een extra bijdrage waar het mogelijk is! We staan als kerkelijke gemeente voor een grote uitdaging. 

Helpt u mee? Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL88 RABO 0373 7236 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn o.v.v. najaarsactie 2022.

De QR-code kan het u gemakkelijk maken.

Alvast heel hartelijk dank!