Adventsproject kinderkerk

thema: Het gaat goedkomen!

In het kerstevangelie wordt steeds Gods liefde genoemd. De reden waarom God de Vader zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. Liefde voor Zijn schepping, liefde dus voor ons, mensen. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. We zien hier Gods vasthoudendheid. 

  In de adventstijd lezen we het laatste stukje van Gods plan, voordat alles anders en nieuw wordt. Mensen worden bekendgemaakt met Gods plan, die een totaal andere wending aan hun leven geeft. Ze horen het en reageren daarop, ze denken er samen over na. De reacties van deze hoofdpersonen uit het verhaal zijn voor ons herkenbaar: schrikken van Gods liefde, verrast worden door Zijn liefde, samen leren begrijpen, een teken van Gods Liefde en ten slotte maakt de komst van Jezus alles goed. 

Ook vandaag is Gods liefde niet vanzelfsprekend, we gaan de komende adventsperiode samen met de kinderen ontdekken waar Gods liefde in ons leven te vinden is. Het wordt een mooie ontdekkingsreis! 

Belangrijke data om te onthouden/noteren:

Zondag   27 nov.:    Younited kerkdienst voor de jongste kinderen en start van het Adventsproject.

Zondag     4 dec.:    2e advent

Zondag   11 dec.:    3e advent en knutselkinderkerk: extra lange kinderkerk

Zondag   18 dec:     4e advent

Zondag   25 dec.:    kerst